Currency
BGN
  • USD
  • EUR
  • GBP
  • BGN
  • RON
  • RUB
  • TRY

Условия за ползване

Общи условия

Тези Общи условия уреждат взаимоотношенията между Продавачите и Потребителите (клиентите), които ползват елетронния магазин Camminandocon.com за покупка на стоки.

 Настоящите Общи условия са съобразени с изискванията на Закона за защита на потребителите (ЗЗП), както и с другите нормативни актове, действащи в Република България.
1. ДЕФИНИЦИИ 


„ПРОДАВАЧ” е търговец, който продава свои стоки чрез електронния магазин Camminandocon.com и е лицето, с което Потребителят сключва договор за продажба от разстояние на конкретен артикул в електронния магазин.

„ПОТРЕБИТЕЛ” e лице, което се е съгласило с настоящите Общи условия във връзка със заявяването и закупуването на предлаганите чрез електронния магазин стоки.

„ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН” е Интернет сайтът Camminandocon.com, който служи за предлагане на стоки за продажба.

 „С КАРПЕ ДИЕМ” е търговското дружество “С КАРПЕ ДИЕМ” ЕООД, ЕИК: , със седалище в град Бургас, ул.”Оборище” No.:80, което създава и поддържа електронния магазин и продава стоки в него.

 ПОРЪЧКА” е направената от Потребител заявка за покупка на една или повече конкретна стока (артикул) чрез електронния магазин. Поръчката може да бъде със статус „одобрена” , когато е окончателно потвърдена по имейл или телефон от Потребителя. Поръчката може да бъде със статус „непотвърдена” , когато е получена от С КАРПЕ ДИЕМ” по имейл, но не е окончателно потвърдена.

 

„КУРИЕР” е търговец, който физически доставя закупената стока до посочен от Потребителя адрес и работи при изискванията на Закона за пощенските услуги.

 

 

2. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН
2.1. Разглеждането на елктронния магазин Camminandocon.com е напълно свободно и достъпно на няколко езика от всички точки на света.


2.2. За да се пазарува от електронния магазин Camminandocon.com, е необходима регистрация с парола и електронна поща (e-mail) или име на получателя, имейл, телефон и адрес за доставка като регистрирането е напълно безплатно и става като се попълни формата за регистрация.2.3. „С КАРПЕ ДИЕМ”  е регистриран администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и има правото да събира, обработва и ползва личните данни на своите потребители с оглед нуждите на електронния магазин, като същевремнно има задължението да опазва в тайна тези лични данни.

2.3. „С КАРПЕ ДИЕМ”  е регистриран администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и има правото да събира, обработва и ползва личните данни на своите потребители с оглед нуждите на електронния магазин, като същевремнно има задължението да опазва в тайна тези лични данни.

2.4. В електронния магазин Camminandocon.com на всяка стока е посочена цената, основните характеристики на стоката и допълнителна информация, целяща подпомагането на клиента при направата на избор на стока. Продуктите са описани и представени с максимално възможна прецизност. Независимо от това в случай на грешки и;и пропуски Camminandocon.com не носи никаква отговорност. 


2.5. Всички посочени на сайта цени са в лева с включен ДДС.

 Camminandocon.com си запазва правото да променя цените по всяко време без предупреждение. Продуктите ще бъдат фактурирани с цената в сила към момента на потвърждение на поръчката. Цената трябва да бъде платена наведнъж. 

2.6 Чуждестранни граждани (извън ЕС) могат да се възползват от TAX FREE (VAT refund) услуга и да възстановят заплатеното при покупка 20% ДДС след като напуснат страната със закупениете стоки.
 

 

 3. ПОРЪЧКА НА СТОКИ
3.1. За да се направи поръчка до електронния магазин, Клиентът трябва да предостави:3.1.1. Коректно попълнени данни за контакт– две имена, телефон

3.1.2. Актуален адрес на своя електронна поща;


3.1.3. Вярно попълнен адрес, на който стоката ще бъде доставена.

3.2. За да бъде активирана Поръчката , т.е. заявена до електронния магазин е необходимо да се натисне  бутона „Потвърди”, който се появява, след като първо е избран поне един продукт чрез бутона „Купи”.3.3. Потвърждение за направена поръчка, Потребителят получава на посочените от него имейл адрес или мобилен телефон, като в потвърждението се посочва номерът на поръчката, датата и часът, в който тя е направена.

3.4. Camminandocon.com актуализира своите наличности в реално време, но това не изключва възможността за нежелно инцидентно допускане на неточност, в резултат на технически проблем. В такъв инцидентен случай, при който поръчаната стока (конкретен модел) не е в наличност, консултантът уведомява незабавно Потребителя. Ако Потребителят не се съгласи поръчката да се отнесе за друга стока (аналогичен модел), поръчката може да бъде анулирана.3.5. Поръчки в електронния магазин Camminandocon.com се приемат 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата.3.5.1. Работното време консултантите на онлайн магазина Camminandocon.com е всеки ден от седмицата , включително събота и неделя от 8:00 до 20:00 часа.

3.5.2. Всички поръчки, направени до 16:30 ч., се обработват и изпращат на същия ден.3.5.3. Всички поръчки, направени след 16:30 ч., обикновено се обработват на следващия работен ден.Внимание: В случай на плащане чрез банков превод, поръчките ще бъдат подготвени и изпратени само след потвърждаване на плащането от страна на нашата банка. 

3.6. Ако посочените от Потребителя данни са некоректни, неточни и непълни направените от него Поръчки, се анулират поради невъзможност да бъдат изпълнени. Такива поръчки носят статус „ОТХВЪРЛЕНА”.4. ДОСТАВКА НА ПОРЪЧАНИ СТОКИ


4.1. При постъпила поръчка, Електронният магазин Camminandocon.com автоматично изпраща уведомление до Потребителя за приетата поръчка чрез имейл, SMS за успешно приетата такава.4.2. Доставка се прави само на успешно приети поръчки. Стоката се опакава в присъствието на Куриера, след което Потребителят се уведомя със SMS, че стоката се предава на куриер за транспортиране до съответнo посочния в регистрационната форма адрес.4.3. Всички поръчки направени преди 17 часа (от понеделник до петък) биват експедирани същия ден, като за събота този час е 12.00 с получаване на стоката в понеделник. Доставка на поръчана стока не се извършва в неделя и в официални празници.4.3.1. Обикновена доставка – За територията на България:в срок до 3 (три) работни дни от момента на потвърждаването на поръчката за България. За доставки извън територията на България, срокът на доставка се променя в замисимост от зоната, в която се доставя стоката.

4.4. Продавачите в електронния магазин използват за доставки куриерска фирма “Спиди” АД (Speedy), като обичайните часове за доставка са от 9.00 до 17.30 часа.4.5. Доставката се извършва до точно посочен от Потребителя адрес (независимо дали жилищен или служебен) или до офис на „Спиди“ АД в съответния град.4.6. При Camminandocon.com, клиентът не плаща дори и една стотинка за доставка на своята поръчка като не е по никакъв начин  обвързан с минимална стойност на покупката за да я получи безплатно .

4.7. Всяка пратка е застрахована, като застраховката е за сметка на Продавача.4.8. Ако Потребителят не осигури достъп и условия за предаване на стоката на посочения адрес в посочения срок или не отиде до посочения офис на „Спиди“ АД да получи в срок стоката, ако е избрал тази опция, Продавачът се освобождава от задължението да изпълни заявената доставка.
5. ПЛАЩАНЕ
5.1. Заплащането на поръчаната стока може да се извърши по няколко начина, като независимо от избрания начин на плащане, сумата за заплащане е една и съща и не се начисляват допълнителни такси за обработка на плащането.5.1.1. С „наложен платеж” - плащане в брой на куриера при доставката;5.1.2. С кредитна или дебитна карта.5.1.2. С Paypal

5.1.4. По банков път, чрез банков превод

6. ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА. РЕКЛАМАЦИЯ
6.1. Потребителят има право на рекламация или връщане на закупена от електронния магазин стока в рамките на 2 месеца от получаване на стоката.6.2. Отказ от договора може да се направи и пред куриера при доставяне на стоката, ако стоката е доставена след срока по причини, които са извън Потребителя и не се дължат на непреодолима сила.6.3. При отказ от договора Потребителят е длъжен да върне закупената стока в ненарушен търговски вид и със запазен етикет.6.4. При отказ от договора, ако Потребителят е заплатил стоката, му се възстановява изцяло платената сума по посочена от него банкова сметка в срок до 15 /петнадесет/ дни от упражняването по имейл на правото на отказ от договора. Суми не се възстановяват, докато Потребителят не върне стоката. Ако стоката не бъде върната в срока по изречение първо, отказът от договора не произвежда действие.6.5. Рекламация се прави, когато закупената стока не съответства на договореното между страните по договора за продажба. Несъответствието в договореното между страните може да се изразява в:

Констатирани липси на части от стоката;

Несъответствие с обявения размер

Повреда на стоката при транспортиряне

Производствени дефекти на стоката

 

6.6. Рекламацията може да се предяви пред С КАРПЕ ДИЕМ" на посоченият имейл servizioclienti@camminandicon.com, като едновременно с това Потребителят трябва да върне стоката в двумесечния срок.6.7. При рекламация Потребителят може да избере замяна на конкретния артикул за същия без дефекти или в друг размер, или друг цвят, или връщане на стоката срещу възстановяване на платената сума. Консултант на електронния магазин може да предложи замяната на артикула да е със съвсем друг артикул при изравняване на цените– или Потребителят доплаща, ако другият артикул е по-скъп, или се предлагат два артикула за същата цена, или на Потребителя се възстановява разликата между заменения и новия артикул, ако цената на новия артикул е по-ниска от платената от Потребителя цена.6.8. Връщането на стоката при рекламация, в случаите извън фабричен дефект или повреди при транспорта, се осъществява при следните условия:

 Запазен добър търговски вид (стоката не е скъсана, надраскана, носена, прана, гладена).
 Не са налице повреди, причинени от неправилна употреба.
 Запазена оригинална опаковка и етикет.


7. УСЛОВИЯ ЗА КОПИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ
7.1. Цялата информация, публикувана в сайта Camminandocon.com е собственост на С КАРПЕ ДИЕМ” в т.ч. снимки и описания на артикули и се  забранява всякакво копиране на текстове, снимки от Camminandocon.com и поставянето им в други уеб сайтове без нашето изришно съгласие.